Beynəlxalq təcrübə
ilə böyüyürük

seed

Agrodairy məhsulu yalnız sertifikatlaşdırılmış toxumları istifadə edərək alınır, sahələrimizdən ən möhkəm və yüksək dərəcədə məhsuldar növlər kimi seçilir. Biz Azərbaycanda təmsil etməkdən qürur duyduğumuz beynəlxalq toxum təchizatçıları ilə birləşdik - bu tərəfdaşlıq onların əldə etdikləri nailiyyətlərə  və bizim təcrübəmizə əsaslanır.

Buğda, arpa, soya və günəbaxan üçün Probstdorfer Saatzucht-dan alınan toxumlardan istifadə edirik. Onlar Avstriyada bir ailənin mülkiyyətində olan ən böyük beynəlxalq toxumçuluq şirkətidir - Macarıstan, Rumıniya və Ukraynada filialları var.

Qarğıdalı üçün əsas təchizatçı və tərəfdaşımız Almaniyanın KWS Saat SE şirkətidir. KWS ən böyük beynəlxalq yetişdiricilərdən və tədarükçülərdən biridir.

QARĞIDALI

Məhsul çeşidləri (sort və hibridlər): KWS (Kinemas, Kerberos, Konfirmas, Kalimnos); Pioner (P0412, PR37N01, P0729, P1921);  AGROSAVA (72, AS 73, AS 334) və s.

Əsasən arpa və buğdadan sonra, qısa vegetasiya müddətinə (aşağı FAO qrupuna) aid olan qarğıdalı hibridlərindən istifadə olunur. 

ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU

Çeşidlər (sortlar): Qreqoriya, Serenada, Terenova

YONCA

Abşeron sortu

Azərbaycan seleksiyasıdır. Bitkinin kolu düzdayanan, gövdəsi zərifdir, hündürlüyü 93-126 sm təşkil edir. Çiçək qrupunun tacı bənövşəyidir. Paxlası qıvrımlı, qəhvəyi rəngdədir. Toxumu böyrəkvari, rəngi açıq sarıdır. 1000 ədəd toxumun kütləsi 2,0-2,5-qr-dır. Hər çalımdan sonra tez inkişaf edir. Yaz vegetasiyasının başlanğıcından birinci çalıma qədər 80 gün, çalımlararası müddət 43 gündür. Orta tez yetişəndir. Suvarma şəraitində 4-5 dəfə çalınır. Sort quraqlığa və şaxtaya davamlıdır. Xəstəliklərlə sirayətlənməsi orta dərəcədədir. Orta yeyilmə qabiliyyətinə malikdir. Yaşıl kütlə məhsuldarlığı 60-70 ton/ha, quru ot məhsuldarlığı 14,0-16,0 ton/ha, toxum məhsulu 0,3-0,4 ton/ha təşkil edir. Tərkibində proteinin miqdarı 20,4% hüdudundadır. Mexanikləşdirilmiş yığım üçün yararlıdır.  

Aran sortu

Azərbaycan seleksiyasıdır. Seleksiya nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən 1995-ci ildən rayonlaşdırılmışdır. Quraqlığa və şaxtaya davamlıdır. Güclü kök sisteminə malik olduğundan, azot balansını tənzimləyir. Xəstəliklərlə sirayətlənmir. 4 çalımdan hər hektardan 65-75 ton yaşıl kütlə, 15-17 ton quru ot və 0,4-0,5 ton toxum məhsulu verir. Yumşaqlıq dərəcəsi ortadır. Tərkibində proteinin miqdarı 19,5%-ə çatır. Vegetasiya müddəti 190-210 gündür. Yarpaqlanma dərəcəsi 50,8% təşkil edir. Birinci çalımda bitki örtüyünün hündürlüyü 95-100 sm, sonrakı çalımlarda isə nisbətən aşağı olur. Çalımlardan sonra göyərmə sürətlə gedir.   

Manıçskaya sortu

Rusiya seleksiyasıdır. Düzdayanan çoxbudaqlı sortdur. Birinci il bitkinin boyu 30-50 sm, ikinci-üçüncü il 90-100 sm və daha çox olur. Çiçək qrupu bənövşəyidir. Paxlası qəhvəyi rəngdədir. Toxumu böyrəkvari, sarımtıl-qonur qəhvəyi rəngdədir. Yarpaqlanma dərəcəsi ortadır (50%). Quru çöl zonalarında kökü torpağın dərin qatlarına gedə bilir. Quraqlığa və şaxtaya davamlıdır. Xəstəliklərlə sirayətlənmir. Toxum məhsulu 0,4 ton/ha təşkil edir. Mexanikləşdirilmiş yığım üçün yararlıdır.