Agro Dairy Operations MMC - Müstəqil Auditorun Hesabatı