Keyfiyyət, peşə sağlamlığı, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit üzrə idarəetmə sisteminə dair siyasət